Ragn Sells

Ragn-Sells med treårig sølvpartner-avtale

Det gode samarbeidet mellom Ragn-Sells og LSK fortsetter: Nå er en ny treårsavtale som sølvpartner signert.

Annonse:

Ragn-Sells er et familieeid miljø- og gjenvinningsselskap som er etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Kjernevirksomheten er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Den viktigste oppgaven til Ragn-Sells er å ta vare på ressursene i avfallet, det vil si å sørge for at det gjenvinnes til nytt papir, ny plast, nye metaller m.m. Ragn-Sells skreddersyr avfallsløsninger for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

Her kan du sjekke ut nettsiden til Ragn-Sells!

- Mange av våre ansatte er veldig glade i Sportsklubben, vi merker at folk blir ekstra stolte av at Ragn-Sells er en del av Fuglafamilien. Det er veldig viktig for oss å være godt synlige i nærområdet, å bidra til lokalsamfunnet og ta del i arbeidet med samfunnsansvar. Vi er veldig fornøyde med videreføring av avtalen, som også innebærer at vi støtter «Gatelaget Løse Fugla» videre ved siden av det å være sølvpartner, sier Anders Ellefsen, markedsansvarlig i Ragn-Sells.

- Mange av våre kunder er en del av sponsorpoolen, så for oss er dette å regne som kundepleie i tillegg til det å få kontakt med flere potensielle nye kunder. Vi mener at LSK sin sponsorpool er av landets beste og mest velfungerende, det er en «no-brainer» å være med her, forteller Eskil Gjerdingen, salgsrådgiver i Ragn-Sells.

Les også: Ragn-Sells bidrar til å holde Åråsen rent

- De siste årene har vi utviklet samarbeidet med godt synlige miljøstasjoner på Åråsen og i LSK-hallen, som skal bidra til at publikum kan sortere avfallet bedre. LSK og daglig leder Robert Lauritsen har vært pådrivere for å få til dette. Det er alltid en miljøstasjon i nærheten av deg på Åråsen. Det føles godt, når avfallet sorteres kan vi gi det et nytt liv etter at vi har hentet det. Vi ser at mange av gjestene på Åråsen har blitt gode til å sortere riktig, nå ønsker vi å få med alle på dette grønne løftet, fortsetter Gjerdingen.

- Vi har en oppfordring til alle der ute: Ta med deg avfallet fra plassen din på Åråsen, og vær bevisst hvordan du sorterer det når du kommer til miljøstasjonen. Hvis alle tar litt mer ansvar når det gjelder kildesortering, kan mer av avfallet benyttes som råvarer i produksjon av nye produkter. For oss er rett og slett andres avfall en skattekiste, dersom det er sortert slik at det kan gjenvinnes, både LSK og Ragn-Sells mener alvor, skyter Ellefsen inn.

- Hva er målet for 2024 og hva ønsker dere å få ut av samarbeidet med LSK?

- Målet for 2024 er å utvikle samarbeidet med LSK videre, slik at vi kan være en enda bedre støttespiller rundt det gode miljøarbeidet som gjøres i klubben. Miljøarbeidet og kildesortering av avfall skal synliggjøres og pushes ytterligere. Vi har et felles mål om at LSK skal være den klubben i Norge som er best på kildesortering og miljø! Ragn-Sells skal delta på aktiviteter, gjennomføre konstruktive møter med partnere og forhåpentligvis inngå flere kundeforhold og samarbeid. Vi har også et mål om å være gode døråpnere for andre partnere, svarer Eskil Gjerdingen.

Kontaktperson Ragn-Sells:

Eskil Gjerdingen, salgsrådgiver gjenvinning og miljø

Telefon: 97050650

E-post: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: