Les anken: Derfor mener LSK at pyro-boten må oppheves

Siden 2010 har LSK betalt inn bøter på om lag én million kroner til Norges Fotballforbund for supporteres bruk av pyro på Åråsen stadion. I vår anke av den ferskeste dommen argumenterer vi for hvorfor boten på 85 000 kroner må oppheves.

Annonse:

Lillestrøm Sportsklubb er ilagt en bot på 85 000 kroner etter ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne i hjemmekampen mot Bodø/Glimt 15. august. LSK er uenig i dommen, og har anket den.

Her kan du lese hele anken til LSK!

I brevet til Norges Fotballforbunds Ankeutvalg skriver LSK ved styreleder Morten Kokkim blant annet:

«Norges Fotballforbund har nok en gang valgt å bøtelegge Lillestrøm Sportsklubb for supporteres bruk av pyro på Åråsen stadion. Dette har skjedd hvert år siden i alle fall 2010. I denne perioden er det blitt innbetalt om lag kr 1.000.000,- til NFF bare fra vår klubb.

Praksisen med å gi bøter er en linje NFF har valgt å legge seg på, og ikke noe forbundet har vært pliktig til å gjøre, jf. nedenfor under punkt 3.2. Det er altså ikke slik at påtalenemnda må påtale Lillestrøm Sportsklubb eller doms- og sanksjonsutvalget må gi en bot, ut fra gjeldene regelverk.

Vi merker oss at Generalsekretæren i NFF sier at NFF forstår frustrasjonen og «at det kolliderer litt nå når kampene er i gang igjen, når gammelt regelverk og rutiner følges» (Nettavisen 6. oktober 2021).

Vi merker oss også at NFF nok en gang snakker om dialog. Lillestrøm Sportsklubb ønsker en dialog velkommen. Men NFF kan ikke samtidig som de ønsker dialog fortsette å «kollidere» med klubbene og supporterne.

NFF bør nå ta konsekvensen av at de ønsker en dialog. I den forbindelse vil vi bl a. minne NFF på at det er NFFs egen administrasjon som forbereder sakene for påtalenemnda, jf. saksbehandlingsregler for påtalenemnda.»

Og videre:

«Etter lovens § 11-5 (4) «kan» en klubb ilegges sanksjoner. Videre fremgår det av lovens § 11-6 (1) at bot er en sanksjon som «kan» ilegges.

Som det fremgår ovenfor, er dette såkalte «kan-regler». Dette i motsetning til «skalregler». Det er derfor opp til NFFs skjønn om disse bestemmelsene skal anvendes, og altså om bøter skal gis.

Under punkt 2 i beslutningen fra doms- og sanksjonsutvalget fremkommer det at Utvalgets konkluderer med at «Etter dette finner Utvalget at vilkårene for å ilegge sanksjon er oppfylt». Dette viser med all mulig tydelighet at regelverket ikke praktiseres som en «kan-regel».

Dette «skjønnet» har over tid blitt anvendt både av påtalenemnda og doms- og sanksjonsutvalget som et rigid matrisesystem hvor bøter alltid blir gitt ved bruk av pyro og at boten øker/skjerpes fra gang til gang. Det er vel denne ukritiske bruken av sanksjoner som Generalsekretæren henviser til når han mener at gammelt regelverk og rutiner «kolliderer litt».»

Lillestrøm Sportsklubb ber ankeutvalget om at utvalget bruker sin myndighet og anvender «kan-regelen» slik at beslutningen om å gi Lillestrøm Sportsklubb en bot oppheves.

For ytterligere kommentarer:

Styreleder Morten Kokkim, telefonnummer: 977 12 189 

Annonse fra Eliteserien: