#VIERLSK-spilleren 2017

Vi nærmer oss 130.000,- i ekstra midler til å styrke spilerstallen.

Nå kan DU bidra til å styrke spillerstallen!

Ved å støtte VIERLSK-spilleren 2017 gir du et bidrag som øremerkes til styrking av spillerstallen. Pengene som kommer inn her vil legges til det budsjettet vi allerede har for spillerkjøp og -lønninger.

Du kan støtte #VIERLSK-spilleren 2017 på fire ulike måter. Informasjon og status på innsamlet beløp finner du på http://gialt.no/

Annonse: