Weland AS

Weland AS er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979

Om Weland AS

Weland AS er en salgsbedrift med 13 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudveien 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager. Weland AS markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder- og søsterbedrifter i Sverige. I sortimentet inngår blant annet gitterristprodukter, trapper, rekkverk, gangbaner, mesaniner, taksikkerhet, solpanelfester, entrématter og balkonger.

FAKTA

  • Partner siden: 2021

  • Partnernivå: Sølvpartner

  • Bransje: Engroshandel med metaller og metallholdig malm

  • Besøkadresse: Svennerudveien 34, 2016 Frogner

  • Postadresse: Svennerudveien 34, 2016 Frogner

  • Webadresse: http://weland.no/