PSS Securitas

Vi tar alltid ansvar for din trygghet

Om PSS Securitas

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester.
Vi har i 2016 over 2.000 ordensvakter over hele Norge.

Våre verdier
PSS Securitas’ logo symboliserer våre tre grunnleggende verdier: ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Verdiene fungerer som en rettesnor for alle våre ansatte, og er noe av det viktigste vi ser etter når nye medarbeidere rekrutteres.

Ærlighet innebærer at vi er pålitelige og oppriktige i det vi gjør. Kundene våre viser oss tillit, og den må hver enkelt av oss vise at vi er verdig. Ved å være ærlige fremstår vi med høy integritet overfor omgivelser, kunde og samfunn.
Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle med en påpasselighet og et generelt årvåkent blikk. Med vår vaktsomhet ivaretar vi alltid vår egen og andres trygghet, som er det viktigste i en sikkerhetsleveranse.
Hjelpsomhet betyr å gi en hjelpende hånd og yte service utover det som er forventet. Vi hjelper alltid til i situasjoner der det er naturlig å hjelpe, enten det er kunder, kolleger eller andre som har behov for hjelp.

FAKTA

  • Partner siden: 2014

  • Partnernivå: Sølvpartner

  • Bransje: Vaktselskaper

  • Besøkadresse: Rosenkrantz' gate 4, 0159 Oslo

  • Postadresse: Rosenkrantz' gate 4, 0159 Oslo

  • Webadresse: https://pss-securitas.no/

  • Telefon: 02452