Printing AS

Printing AS er et altomfattende trykkeri i Konnows gate 67 b i Oslo, vi hjelper deg med alt fra idé til design og frem til ferdig produkt.

Om Printing AS

Printing AS er et altomfattende trykkeri i Konows gate 67 b Oslo, vi hjelper deg med alt fra idé til design og frem til ferdig produkt

Vi leverer alt fra små visittkort til store bannere og skilt. Printing leverer også alt av folie og dekor til biler og og lokaler.
For folie/dekor av biler så har vi egen monteringshall i våre lokaler i Oslo.

Hos Printing har du mulighet til å få din faste designer og førtrykksansvarlig, på denne måten bygges det en klar og gjensidig forståelse og tillit hvorledes design og trykk skal utføres. Ta gjerne kontakt med Pål direkte på [email protected] eller bare slå på tråden på tlf 46 50 97 64.

Ingen oppdrag er for små eller for store for oss.

FAKTA