Hapro Jobb og Karriere AS


Hapro er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet. Vi jobber med avklaring, arbeidsforberedende trening, Kompetansepluss og Ekspertbistand.
Årlig er over 4000 personer aktive gjennom oss. NAV er vår klart største kunde.

FAKTA