BDO AS

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning.

Om BDO AS

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgivning. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor våre fire forretningsområder revisjon, rådgivning, skatt og avdrag og regnskap. Seniorkompetanse og partnernærhet til kundene i dedikert og leveransedyktige team, kjennetegner vår måte å jobbe på.

Om BDO

  • Partnernivå: Sølvpartner

  • Webadresse: www.bdo.no

  • Telefon: 64 84 68 00