Backe Romerike AS

Agathon Borgen AS er lokalisert på Kløfta og har som mål å være en ledende lokal entreprenør på Romerike.

Om Backe Romerike AS

Agathon Borgen AS er lokalisert på Kløfta og har so mål å være en ledende lokal entrepenør på Romerike. Selskapet er organisert for å drive for å drive allsidig entrepenørvirksomhet med stor kompetanse på prosjektutvikling og ledelse av byggeprosjekter, samt produksjon innen fagfeltene betong- og tømmerarbeider. Både yrkesbygg og bolig er prioriterte områder i virksomheten.

Om Backe Romerike AS