VIERLSK-Spilleren 2018

Nå kan DU bidra til å styrke spillerstallen vår.

Annonse:

Ved å støtte VIERLSK-spilleren 2018 gir du et bidrag som øremerkes til styrking av spillerstallen. Pengene som kommer inn her vil legges til det budsjettet vi allerede har for spillerkjøp og -lønninger.

De beste spillerne koster mer. Større budsjett gir oss rom for å hente bedre spillere. 
Hver eneste krone vil dermed bidra til å gjøre spillerstallen bedre.

Du kan bidra til VIERLSK-spilleren 2018 på tre måter:

Kjøp en eller flere andeler* i VIERLSK-spilleren 2018

eller

Gi din støtte på VIPPS til 118038

eller

Sett inn til 1503.46.11413 - Merk med 'forsterkning av stallen'

Alle som bidrar får navnet sitt på VIERLSK-veggen.

Du kan følge med på hvor mye som er samlet inn på GiAlt.no.

* En andel i kampanjen VIERLSK-spilleren 2018 innebærer IKKE en eierandel i spillere. Andelene er ren støtte til klubben, men øremerkes til styrking av spillerstallen. 

Annonse fra Eliteserien: