Velkommen til LSKs fotballfritidsordning (FFO)!

Vi gleder oss over å kunne invitere spillere født mellom 2012 og 2016 til vårt nye tilbud, FFO. Fra og med 19. august vil vi tilby et treningstilbud for ivrige jenter og gutter i alderen 8-12 år gjennom vår FFO.

Annonse:

I vårt FFO-tilbud vil det jobbes metodisk med spillerutvikling og læring tilpasset spillernes fotballferdigheter. Vi er stolte over å kunne tilby godt kvalifiserte trenere og gode treningsforhold!

Prøv en gratis økt:
I uke 25 inviterer vi deg til å komme og teste ut vårt tilbud med en gratis økt før sommeren. 

Her kan du melde deg på til prøvetrening!

Utviklingsgrupper:
Tilbudet er åpent for alle, men det stilles krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball. Tilbudet er rettet mot de som liker å spille fotball og som er motiverte for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Ingen av gruppene er statiske, noe som betyr at grupper kan endre seg eller bli slått sammen i løpet av sesongen. For å gi barna best mulig fotballopplevelse er vi opptatt av differensiering. Enkelt forklart betyr det at vi ønsker ferdighetsmessig homogene grupper. Det gir trygge rammer for prøving og feiling, noe som er viktig i god spillerutvikling. I praksis betyr det at spillere settes sammen i grupper med tanke på ferdigheter og interesse, kombinert med sosiale hensyn.

Her kan du melde deg på FFO med oppstart i august!

Treningstider:

Mandag: 14.30-16:00, oppmøte fra 14:00

Tirsdag: 14:30-16:00, oppmøte fra 14:00

Onsdag: 13:00-14:30, oppmøte fra 12:30

Torsdag: 14:30-16:00, oppmøte fra 14:00

Her skal man komme direkte fra skolen, spise medbrakt matpakke og skifte.

Hvert kull har to økter per uke på ulike dager.

G2012:   Mandag og onsdag
G2013:   Tirsdag og torsdag
G2014:  Tirsdag og torsdag
G2015:  Mandag og onsdag
G2016:  Tirsdag og torsdag

J2012:  Mandag og onsdag
J2013/2014:  Tirsdag og torsdag
J2015/2016:  Mandag og onsdag

Skolekalender og betalingsvilkår:
Vi følger skolekalenderen, og det vil være halve treninger i august og juni. Det vil ikke være noen betaling i juli. Programmet deles i to semestre: august-desember og januar-juni. Ingen aktivitet på røde dager og i ferier (se kalender).

Fordeler ved deltakelse:
Deltakelse i vårt "etterskole"-tilbud (SFO, FFO, aktivitetsskoler) i tidsrommet mellom skoleslutt og kl. 17:00 gir rett til foreldrefradrag innenfor beløpsgrensen på 25.000 kr for ett barn, og 15.000 kr ekstra for hvert barn, jf. Skatteloven §6-48. For mer informasjon om hvordan man fyller ut selvangivelsen, besøk skatteetaten sine sider.

Treningsdetaljer:

  • Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14:30 til 16:00
  • Onsdag fra 13:00-14:30
  • Ansvarlige personer for gruppene er til stede fra oppmøte.
  • Ta med matpakke og klær til trening
  • Hvert kull har 2 økter per uke på ulike dager
  • Vi jobber etter 6-ukers sykluser, med spesifikke temaer innenfor hver enkelt syklus.

Alderstrinn og oppstart:

  • Opplegg for jenter og gutter 8-12 år
  • Oppstart august 2024 inkluderer følgende årskull: 2016 (8 år), 2015 (9 år), 2014 (10 år), 2013 (11 år) og 2012 (12 år)
  • I januar 2025 går 2012-kullet ut da de har overgang til G13 nivå i klubben ved akademi/bredde, og 2017-kullet kommer inn.

Pris:
1.199 kr per måned.

Vinterstid:
Det skal svært mye til at vi avlyser en økt. Om spillere blir kalde, kan de gå inn i garderoben for å få igjen varmen før de kommer ut igjen på feltet. Ved sterk kulde (kaldere enn -12 grader ved øktstart) vil det bli sendt ut informasjon om avlysning senest kl. 10 samme dag.

Påmelding til utviklingsgrupper:
Vi har løpende påmelding, og påmelding gjelder ut inneværende semester (januar-juni, august-november). Er en gruppe full, vil det bli opprettet venteliste slik at øverste på ventelisten blir kontaktet når det skulle åpne seg ledig plass.

Vi vil prioritere barn fra Vigernes, Volla og Kjeller skole, for så slippe inn spillere fra andre skolekretser.

For å være sikre på at tilbudet passer ditt barn gis det mulighet for en to ukers prøveperiode og ønsker man ikke fortsette gis det full refusjon for denne perioden

Treningstilbudet:
Primært er dette et åpent treningstilbud i SFO-alder, og spilleren kan dermed trene og spille kamper for egen klubb i sitt nærområde. Øktene ledes av våre profesjonelle trenere, hvor flere også trener lag i Akademiet. Leder for utviklingsgrupper sørger for at LSKs kultur og sportslige tilbud blir ivaretatt.

Vi ser frem til å se dere på trening og til å utvikle både ferdigheter og fotballglede sammen!

Meld deg på her og sikre deg plass til høstens oppstart!

Kontakt oss
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med oss på [email protected].

Med sportslig hilsen,


LSK Fotball Fritidsordning
v/Anne Margrethe Horvei Barnevik

 

Annonse fra Eliteserien: