ROAF og LSK på lag: Best på banen - best på kildesortering!

LSK og ROAF (Romerike avfallsforedling) har inngått et samarbeid for å få publikum med på en miljødugnad for økt kildesortering. Mads Hedenstad Christiansen og Espen Garnås har allerede tatt fatt på arbeidet!

Annonse:

– LSK har betydd veldig mye for veldig mange gjennom mer enn 100 år. Vi ønsker at klubben skal bety like mye for de kommende generasjoner. Da må vi bli flinkere til å ta vare på ressursene, og resirkulere det vi kan. Her er ROAF en naturlig partner, sier kommunikasjonsansvarlig Morten Stokstad i LSK.

- Tusen takk til alle som sorterer mat i grønn pose! Dere spiller en viktig rolle i arbeidet med å ta vare på miljøet. Når du og jeg kaster matavfall i grønn pose bidrar vi hver dag til miljøgevinst. Hør bare her: Matavfall blir til biogass. Renovasjonsbilene til ROAF kjører på denne gassen. Faktisk kan en renovasjonsbil kjøre 96 meter på ett bananskall! Nå vil vi at enda flere skal sortere matavfall i grønn pose, og vi håper at LSK kan hjelpe oss med å nå frem til flere innbyggere på Nedre Romerike, sier kommunikasjonsdirektør Camilla Delbekk i ROAF.

Her kan du se Mads Hedenstad Christiansen og Espen Garnås ta kildesorteringen på alvor:


For å øke innbyggernes motivasjon til å sortere matavfallet, vil det også bli ekstratrekninger i det populære Poselotteriet i mai og september. Her konkurrerer innsenderne om to sesongkort på Åråsen, til en verdi av 3200 kroner hver.

I 2017 laget LSK en femårsplan for eget bærekraftarbeid. Samarbeidet med ROAF er en fortsettelse av dette.

– LSK er mer enn en fotballklubb. Vi er en samfunnsaktør med et samfunnsansvar, som kan gjøre en forskjell. Og akkurat nå er målet å få flest mulig til å bli med på miljødugnaden, sier Stokstad.

Spillerne i LSK ønsker å være gode forbilder og få flere til å kildesortere eget avfall. Som midtstopper Espen Garnås sier det i filmen:

– Dette er enkelt. Hvis jeg klarer det, klarer du det.

Her kan du lese mer om ROAF!

LSKs samarbeid med ROAF føyer seg inn i rekken av fotballklubbens bærekraftstiltak. I 2019 var LSK miljøambassadører i samarbeid med Handelens Miljøfond. Der var en av oppgavene å rydde områder rundt Øyeren og Nitelva for plast og oppgradere kildesorteringssystemet på Åråsen. Klubben deltar også i Action Now-programmet i samarbeid med BDO. Formålet er blant annet å øke kunnskapen hos befolkningen om FNs bærekraftsmål og bidra til å bygge bærekraftige byer og lokalsamfunn. ROAF deltar også i Action Now-prosjektet.

ROAF arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. ROAF skal sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye produkter.

Sammen med LSK håper ROAF å nå ut til en ny målgruppe og engasjere disse til å bli mer bevisste på sin sortering av avfall, og dermed bli flinkere.

ROAF jobber for innbyggerne i Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune.

Annonse fra Eliteserien: