NORSK TOPPFOTBALL (NTF) TAR INITIATIV OVERFOR SPILLER- OG TRENERFORENINGEN

Norsk Toppfotball har hatt møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen FØR det iverksettes.

Annonse:

Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai. Det forutsettes fortsatt at begge serien gjennomføres som normalt. Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars. Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte av coronaviruset.

Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

– Vi har jevnlig dialog med Norsk Toppfotball og de andre klubbene, og jobber godt sammen for å finne løsninger i denne krevende situasjonen - også for fotballen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har noe nytt å meddele, sier LSKs daglige leder, Robert Lauritsen.

For mer informasjon:
Leif Øverland – administrerende direktør i NTF – 41 53 64 60
Erik Soler – sportssjef i NTF– 90 14 33 15
Cato Haug – styreleder i NTF – 48 06 49 60

Annonse fra Obos-ligaen: