LSK-tilhenger politianmeldt av Bodø/Glimt

Etter samtaler med politiet mandag har Bodø/Glimt valgt å politianmelde en Lillestrøm-tilhenger etter en hendelse på Aspmyra søndag. LSK ser svært alvorlig på saken, og vil videresende tilgjengelig informasjon til klubbens sanksjonsutvalg.

Annonse:

Bodø/Glimt skriver følgende på sin hjemmeside:

«I etterkant av eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm på Aspmyra på søndag har hjemmelaget fått informasjon om at det har vært en hendelse der en av bortelagets supportere har kommet med rasistiske ytringer mot en av Bodø/Glimts spillere, samt tilrop som av spiller ble oppfattet som drapstrusler. 

Supporteren, som også prøvde å ta seg inn på banen, ble brakt ut av vakter og politi i den første omgangen av kampen. Det var i forbindelse med en corner at hendelsen fant sted. I pausen ble Glimts fungerende sikkerhetssjef, politi og delegat kalt inn til et møte for å få klarhet i omfanget av hendelsen. Møtet ble fulgt opp etter kamp, hvor omfanget og innholdet av tilropene også ble kjent.  

Bodø/Glimt velger å politianmelde hendelsen etter samtaler med politiet mandag.»

LSKs daglige leder, Robert Lauritsen, opplyser om at både klubben og Kanari-Fansen har jobbet internt for å få mest mulig informasjon om saken gjennom dagen, uten at man har fått noe svar på hva som er blitt sagt og ikke sagt.

- Når vi får oversendt rapportene og videomateriell fra Bodø/Glimt vil vi umiddelbart videresende dette til LSKs sanksjonsutvalg slik at de får nødvendig grunnlag for videre oppfølging av saken, sier Lauritsen.

– Som klubb tar vi på generelt grunnlag sterk avstand til all form for rasisme og diskriminering. Vi tar dette veldig alvorlig og ønsker å samarbeide best mulig for å komme til bunns i hva som har skjedd. Vi vil fortsette å jobbe aktivt i kampen mot rasisme og diskriminering, understreker LSKs daglige leder.

Annonse fra Eliteserien: