LSK søker sportskoordinator-assistent i 40 prosent stilling

Lillestrøm Sportsklubb søker assisterende sportskoordinator i 40 prosent stilling.

Annonse:

Vedkommende vil rapportere til sportskoordinator og delta i følgende oppgaver:

  • Vask, tørk, bretting og rydding av klær etter treninger
  • Ta imot og rydde inn nytt tøy, sortere, merke klær, samt sende klær som skal brukes til trykking (januar/februar)
  • Innkjøp av kontorrekvisita
  • Innkjøp av frukt, kjeks og diverse til trening/kamp
  • Delta i forberedelser og gjennomføring av kamp
  • Andre oppgaver som naturlig hører inn under avdelingen

Assistenten inngår i et team som samlet sett skal serve spillerne og levere gode resultater for LSK både i daglig drift og på kampdag. Man har et særskilt ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver slik at alle målsettinger knyttet til god og økonomisk drift oppnås. Samtidig skal vedkommende bidra til at teamet man er en del av utvikler seg positivt, både resultatmessig, kompetansemessig og mellommenneskelig.

Arbeidet vil foregå i tett dialog med øvrige medlemmer av eliteavdelingen i LSK.

For den riktige personen vil det være muligheter for økt engasjement og ansvar.

Assistenten må kunne jobbe både selvstendig og strukturert, i tillegg til at man liker å holde ting i orden og samtidig yter service på en måte som understreker verdiene i Lillestrøm Sportsklubb.

Arbeidstid

Normal arbeidstid er:

Mandag kl. 9-13

Tirsdag kl. 14-16

Onsdag kl. 14-17

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 14-17

Det vil kunne være behov for arbeid utover normalarbeidstiden og i helger/helligdager, dersom arbeidsgivers aktiviteter tilsier dette. Man må også være forberedt på sesongmessige variasjoner i arbeidstiden. Ved behov vil det også kunne avtales andre arbeidstidsordninger.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Utvikling i omsetning, organisasjon og fullmakter vil kunne medføre endringer i arbeidsoppgaver og krav til arbeidsutførelse. Den som tiltrer stillingen må være forberedt på at innholdet kan endres, og må også være forberedt på å bidra aktivt til å tilpasse innholdet i stillingsinstruksen slik at den best mulig matcher det dynamiske og offensive utviklingsmiljøet i LSK.

Send inn søknad eller ta kontakt med sportssjef Simon Mesfin/daglig leder Robert Lauritsen for ytterligere informasjon på mail: [email protected] og [email protected]

Annet

Som ansatt i Lillestrøm Sportsklubb representerer du klubben utad. Vi forventer at du gjør ditt beste for å fremstå som en god representant, smilende, høflig, og imøtekommende og hjelpsom.

Som ansatt i Lillestrøm Sportsklubb plikter man å ta beslutninger på vegne av klubben med verdiene som grunnlag:

 

Annonse fra Eliteserien: