LSK søker hovedtrenere, fysisk trener og assistenter til akademiet for 2024-sesongen

Nå har du mulighet til å jobbe med våre fremste talenter i større og mindre stillinger i Lillestrøm Sportsklubb.

Annonse:

LSK-akademiet er et av de beste profesjonelle akademiene i Norge. Vi er også tilknyttet Wang Toppidrett Romerike som gir våre spillere en utmerket treningshverdag.

LSK har en lang tradisjon med å utvikle egne spillere, og strategiplanen til LSK-akademiet setter spilleren i sentrum av alle våre operative prosesser. Alle planene og metodene vi benytter baserer seg på å oppnå den beste produktiviteten til våre ungdomsspillere til landslag og vårt A-lag i Eliteserien.

Vi søker etter hovedtrener på G19 og G13, fysisk trener, samt assistenter på G14, G17 og G19.

Hovedtrener G19

Avdeling: LSK-akademiet
Tittel: Hovedtrener G19
Prosent: 100% (som trener i LSK må arbeid på kveldstid, helger og ferier påberegnes)

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Hovedtrener G19 rapporterer til akademisjef, samt deltar i aktuelle møter med A-lag.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av treninger for laget i samarbeid med øvrig trenerapparat i henhold til klubbens planverk.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av kamper i G19 Nasjonal og for LSK 2.
 • Delta på og lede 3 treninger per uke på Wang Toppidrett Romerike.
 • Lage, implementere og følge opp individuelle utviklingsplaner for lagets spillere og gjennomføring av spillersamtaler.
 • Opprette rapporter og gjennomføre analyse etter hver kamp som inkluderer videoklipp med fokus på utviklingsmål og den generelle prestasjonen til lagets spillere.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum UEFA A-lisens (eller i prosess)
 • Relevant utdanning på bachelor-/masternivå
 • Minimum 3 års erfaring i lignende stilling og/eller spillererfaring på høyt nasjonalt nivå
 • Kjennskap til Hudl Sportscode og andre relevante verktøy
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

Hovedtrener G13

Avdeling: LSK-akademiet
Tittel: Hovedtrener G13
Prosent: 100% (som trener i LSK må arbeid på kveldstid, helger og ferier påberegnes)

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Hovedtrener G13 rapporterer til akademisjef.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av treninger for laget i samarbeid med øvrig trenerapparat i henhold til klubbens planverk.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av kamper i G13 serien.
 • Lage, implementere og følge opp individuelle utviklingsplaner for lagets spillere og gjennomføring av spillersamtaler.
 • Opprette rapporter og gjennomføre analyse etter hver kamp som inkluderer videoklipp med fokus på utviklingsmål og den generelle prestasjonen til lagets spillere.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum UEFA B-lisens (eller i prosess)
 • Ønskelig med relevant utdanning på bachelor-/masternivå
 • Kjennskap til Hudl Sportscode og andre relevante verktøy er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

Leder for fysisk utvikling i akademiet / Fysisk trener

Avdeling: LSK-akademiet
Tittel: Leder for fysisk utvikling i akademiet / Fysisk trener
Prosent: 100% (som trener i LSK må arbeid på kveldstid, helger og ferier påberegnes)

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Fysisk trener rapporterer til akademisjef.
 • Ansvarlig for at overordnet fysisk akademiplan implementeres av fysisk team hos alle lag/spillere i akademiet
 • Ansvarlig for lagets fysiske periodisering i samråd med øvrige trenere
 • Jobbe systematisk for å kartlegge og forbedre spillernes fotballfysiologiske forutsetninger
 • Innsamling og analyse av data fra trackingsystem (Playermaker)
 • Ansvarlig for belastningsstyring og skadeforebyggende trening
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av testdager
 • Opptrening av spillere som returnerer fra skade
 • Ansvarlig for egentreningsprogram i ferier/friperioder
 • Lage individuelle treningsprogram for fysisk trening

Kvalifikasjoner:

 • Mastergradsutdanning i treningsfysiologi, idrettsvitenskap, eller annen relevant idrettsfysiologisk eller treningsrelatert utdanning
 • Kunnskap om fysiologi og trening av fysiske egenskaper av betydning for fotballprestasjon
 • Kunnskap og erfaring med fysisk testing av fotballspillere
 • Kunnskap og erfaring med bruk av trackingsystem (GPS eller lignende) for belastningsstyring. Innsamling og analyse av data
 • Kunnskap og erfaring med antropometriske målinger, og individualisert trening basert på spillerens modningsstatus
 • Erfaring som trener. UEFA B eller ønske om å ta dette er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

Assistenttrenere: G14, G17 og G19 (3 stillinger)

Avdeling: LSK-akademiet
Tittel: Assistenttrener G19 / assistenttrener G17 / assistenttrener G14
Prosent: 10% (som trener i LSK må arbeid på kveldstid, helger og ferier påberegnes)

Vi søker etter dyktige assistenttrenere som ønsker å utvikle seg selv som fotballtrener ved siden av studier eller annen jobb. Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø og jobbe tett med resten av akademiet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede treninger og kamper sammen med hovedtrener
 • Bistå i andre relevante oppgaver inn mot eget eller andre lag tilhørende akademiet

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med UEFA-B lisens (eller i prosess)
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg som trener

Lillestrøm Sportsklubb tilbyr:

 • Norges mest spennende klubb med en unik historie og en tydelig identitet.
 • En klubb med stort potensial.
 • En klubb som tørr å satse på egenutviklede spillere.
 • Lønn etter avtale
 • Oppstart 1. januar 2024
 • Lunsjordning for 100% trenere
 • Arbeidssted: Åråsen Stadion

Søknader vurderes fortløpende med endelig søknadsfrist tirsdag 31. oktober. Merk epost med stilling som søkes og send til [email protected] og [email protected]

Annonse fra Eliteserien: