LSK anker Thomas Lehne Olsens karantenedom

Lillestrøm Sportsklubb har anket Disiplinærutvalgets beslutning om å ilegge Thomas Lehne Olsen én kamps karantene for upassende uttalelser til media.

Annonse:

Ankegrunnen er det vi mener er usaklig forskjellsbehandling sett i forhold til at Daouda Bamba kun ble straffet med en irettesettelse etter sine uttalelser til Eurosport i forbindelse med kampen mellom Kristiansund og Haugesund i mai i år. LSK mener de to sakene har så store likhetstrekk at de bør få samme utfall.

- Vi ønsker ikke å høre slike uttalelser fra våre spillere, men vi synes det er vanskelig å akseptere at de skal få vesentlig større konsekvenser for våre spillere enn for spillere fra andre klubber, sier styreleder i LSK, Morten Kokkim.

Bakgrunnen for Disiplinærutvalgets dom er Thomas Lehne Olsens uttalelser i pauseintervjuet i kampen mellom Lillestrøm Sportsklubb og Vålerenga Fotball 2. september 2018.

LSK skriver følgende i anken til Norges Fotballforbund:

«Ankegrunnen er usaklig forskjellbehandling, jf. § 4-28 (1) bokstav c. Disiplinærutvalget hadde i inneværende sesong til behandling en sak som var bortimot identisk med denne. Det gjelder saken mot Daouda Bamba etter hans uttalelser til Eurosport i forbindelse med en kamp mellom hans daværende klubb Kristiansund BK og Haugesund FK i mai i år.

Som redegjort for i vårt brev av 6. september, mener vi at den riktige reaksjonen mot Lehne Olsen må være en irettesettelse – slik reaksjonen var i saken mot Daouda Bamba. Slik vi ser det, er det usaklig forskjellsbehandling at det ilegges ulike reaksjoner i de to sakene. Det innebærer at én av klubbene må unnvære en viktig spiller i en kamp, mens den andre klubben slipper med en irettesettelse. Både for spiller og klubb er reaksjonene svært forskjellige.»

Og videre:

«I den grad det overhodet kan hevdes å være relevante innholdsmessige forskjeller, mener vi at Bambas uttalelser er mer belastende for dommeren enn Lehne Olsens.

Lehne Olsen uttalte som kjent:

"Jeg er drittlei. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommerfaen."

Til sammenlikning uttalte Bamba:

"Yeah, but every fucking time we get penalty, they don't give us penalty. Against Sandefjord we get penalty, they don't give. And this time also, before I hit the ball, he shoot my leg. And the referee, they don't have eyes. What the fuck? This is fucked up."

Vi er enige i at ingen av uttalelsene er akseptable, men vi kan ikke se at Lehne Olsens uttalelse kan avstedkomme en annen reaksjon enn Bambas. Om en av uttalelsene objektivt sett kan anses mer belastende for dommeren enn den andre, vil vi mene at det må være verre at en spiller sier om en dommer at han ikke har øyne (eller at han er blind) enn at spilleren i frustrasjon bruker det ganske meningsløse uttrykket "dommerfaen". At Lehne Olsen benytter banneord utgjør heller ikke en forskjell mellom sakene når Bamba følger opp sin uttalelse om at dommerne ikke har øyne med "What the fuck? This is fucked up."

Vi har vanskelig for å se at det kan gå en grense mellom de to sakene. Situasjonene var identiske (intervju til Eurosport), og det er ingen relevante forskjeller i tone og innhold. Vi noterer videre at Disiplinærutvalget mener "at uttalelsen [til Lehne Olsen] ligger i nedre sjikt av hva som må anses som grov/upassende munnbruk mot dommer". Samtidig har utvalget tidligere i denne sesongen ved å ilegge en irettesettelse funnet at også Bambas uttalelser kvalifiserte som "som grov/upassende munnbruk mot dommer". De uttalelsene må i så fall etter utvalgets vurdering ha ligget enda lenger ned i det nedre sjiktet. Vi kan vanskelig skjønne annet enn at utvalget derved legger opp til grensedragninger som er så subtile at de i realiteten må bli upraktikable. Vi tror ikke det er mange i fotballen som klarer å se nevneverdig forskjell på de to sakene, og som vil mene at det er riktig med ulike reaksjoner i de to sakene.

Dersom det er slik at forbundets disiplinærorganer mener at det bør reageres strengere i slike saker som denne og Bamba-saken, bør de vente til neste sesong med å skjerpe praksis. Det har alltid vært bred enighet i fotballen om at det er viktig at praksis er ensartet i en og samme sesong, og at endringer i praksis bør skje mellom sesonger. Som sagt, er vårt syn at forskjellige reaksjoner i disse to sakene i samme sesong og i samme divisjon utgjør usaklig forskjellsbehandling.»

Annonse fra Eliteserien: