Morten Stokstad og Torgeir Bjarmann

Lillestrøm Sportsklubb styrker stallen

VG-journalist Morten Stokstad blir fra 1. november kommunikasjon- og samfunnsansvarlig i LSK. Dette er en helt nyopprettet stilling i LSK, hvor målet er økte inntekter gjennom nye inntektskilder, økt engasjement, mer oppmerksomhet - og forsterke klubbens profil/omdømme både lokalt og nasjonalt i henhold til klubbens nye strategiplan.

Annonse:

Morten Stokstad skal i hovedsak arbeide med å forsterke klubbens profil og omdømme gjennom å skape økt engasjement og oppmerksomhet rundt klubben. I flere sesonger har klubben ligget lavt på omdømmemålinger gjennomført av Sponsor Insight. Dette ønsker klubben å gjøre noe med og mener Morten er rett mann til å bidra til å snu denne trenden, med hans journalistiske bakgrunn, erfaringer og egenskaper.

Klubben har i en årrekke redusert kostnader og for å kunne utvikle oss videre som klubb er det nødvendig å øke inntektene. I 2014 ble bemanningen i administrasjon kraftig redusert, og vi er overbevist om at det er nødvendig å investere i økte ressurser for å skape større inntekter og bedre rammevilkår gjennom økt engasjement rundt klubben, nytenking og ikke minst se på potensielle nye inntektsmuligheter.

 - Morten har kompetanse fra mediebransjen, har et meget godt nettverk fra sin tid som mangeårig journalist for riksdekkende medier, og kan med det tilføre en kompetanse vi i dag ikke besitter. I tillegg til endrede krav innenfor sponsormarkedet, hvor innholdsleveranse er et stikkord, så passer dette hånd i hanske med denne signeringen, sier Daglig Leder Robert Lauritsen

Eventuelle spørsmål:

Daglig leder - Robert Lauritsen – 90775186 eller [email protected]

Annonse fra Eliteserien: