Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm Sportsklubb på Åråsen Stadion onsdag 30. november

Lillestrøm Sportsklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 30.november klokka 18.00 - der én sak skal behandles: Spørsmålet om LSK Kvinner FK skal innlemmes i Lillestrøm Sportsklubb.

Annonse:

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. For å ha stemmerett må man altså ha meldt seg inn før søndag 30. oktober 2022 klokka 18.00. Medlemsavgiften må også være betalt før årsmøtet for å ha stemmerett

Sak 1: Spørsmålet om LSK Kvinner FK skal innlemmes i Lillestrøm Sportsklubb

LSK overtar virksomheten i LSK Kvinner FK (org.nr. 988 264 660) med virkning fra 1. januar 2024 iht. vedlagte sammenslåingsplan. Vedtaket innebærer:

  • LSK overtar det økonomiske og administrative ansvaret for LSK Kvinner FKs lag i 0. og 2. divisjon for kvinner (eventuelt andre divisjoner i 2024 dersom det er en konsekvens av sportslige resultater i sesongen 2023).
  • LSK overtar alle LSK Kvinner FKs kontraktsforpliktelser, derunder til ansatte i LSK Kvinner FK, så langt kontraktspartnerne aksepterer det.
  • Alle eiendeler og passivaposter i LSK Kvinner FK overføres til LSK.
  • Alle medlemmer i LSK Kvinner FK blir medlemmer i LSK. Æresmedlemmer i LSK Kvinner FK blir ikke æresmedlemmer i LSK.
  • Det velges nytt styre i LSK på ordinært årsmøte 2023 på bakgrunn av en innstilling fra valgkomiteen i LSK på leder, tre medlemmer og varamedlem, og fra valgkomiteen i LSK Kvinner FK på nestleder og to medlemmer. 

Klubbene har blitt enige om en sammenslåingsplan som må etterleves dersom sammenslåing skulle få nødvendig flertall på de ekstraordinære årsmøtene i begge klubber. Planen (med underbilag) er lagt ved.

Her kan du laste ned vedlegget!

Innstilling fra styret:

Styret takker arbeidsgruppen for å ha levert et solid og godt grunnlag for den beslutningen medlemmene i Lillestrøm Sportsklubb skal fatte på det ekstraordinære årsmøtet.

Utredningen svarer ut, så langt styret kan se, de spørsmål og konsekvenser det er mulig å overskue forut for et vedtakstidspunkt.

For LSK innebærer en ev. sammenslåing overtakelse av en elitesatsing i kvinnefotball, i tillegg til den satsingen som allerede er på jentefotball i sportsklubben. Dette er en stor og viktig avgjørelse. Styret ber derfor medlemmene lese hele utredningen, men spesielt merke seg utredningens punkt 5.1, da en ev. sammenslåing naturlig nok vil legge føringer for driften av Lillestrøm Sportsklubb. Slik styret leser utredningen, vil klubben ved en ev. sammenslåing måtte (i alle fall i en overgangsperiode) prioritere å bruke ressurser på elitesatsing for damer i større grad enn inntektene sannsynligvis vil tilsi. Da må også klubbens medlemmer akseptere konsekvensene av dette.

Da virkningene ved en ev. sammenslåing er så vidt godt og grundig belyst i utredningen, er det styrets syn at sportsklubbens medlemmer best tar diskusjonen på det ekstraordinære årsmøtet, uten en forutgående innstilling fra styret.

Annonse fra Eliteserien: