Årsmøte 27. februar klokka 18:00

Det avholdes årsmøte i Lillestrøm Sportsklubb på Åråsen Konferansesenter torsdag 27. februar klokka 18:00.

Annonse:

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på lsk.no senest 20. februar. Dette kan også hentes i resepsjonen på Åråsen Konferansesenter.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 13. februar. Forslag kan sendes til: [email protected].

For å kunne delta på årsmøte må du ha betalt medlemskontingent for 2019. Har du enda ikke betalt kan du betale tilsendt faktura eller sende en forespørsel om innmelding til [email protected] .

Annonse fra Obos-ligaen: