Årets årsmøte avholdes 09. mars klokka 18.00 på Åråsen

Dato og tidspunkt for årets årsmøte i Lillestrøm Sportsklubb er fastsatt: Det avholdes torsdag 09. mars klokka 18.00 på Åråsen.

Annonse:

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på lsk.no senest 02. mars. Dette kan også hentes i resepsjonen på Åråsen Konferansesenter.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, det vil si 23. februar. Forslag kan sendes til: [email protected].

For å kunne delta på årsmøtet må du ha betalt medlemskontingent for 2022. Har du ennå ikke betalt, kan du betale tilsendt faktura eller sende en forespørsel om innmelding til [email protected]

Annonse fra Eliteserien: