Fotball på gress.

Treningshverdagen

Annonse:

Tider og antall økter

Barnefotball 6-12 år:

5-6 år 1 økt per uke av 60 min. sommer og vinter.
7-9 år 2 økter per uke av 60 min. sommer og 60 min. vinter.
10-11 år 3 økter per uke av 90 min. sommer og 60 min vinter.
12 år 3-4 økter per uke av 60-90 min (1 økt inne på vinteren)

Ungdomsfotball 13-19 år:

4 økter per uke av 90 min. sommer og vinter.

Vintertrening

Inne i LSK hallen:

 • Ha orden på utstyr.
 • Rydd og hold orden etter økt.
 • Ta vare på interiør og anlegg på en god måte.
 • Hvis respekt for lagene som trener mens du/dere venter på tur.
 • Ikke gå på banen før ditt lags trening begynner.
 • Spytting, søling med vann, forsøpling skal ikke aksepteres.
 •  

Ute på kunstgresset:

 • Kan trener 90 min. i opptil -10 grader
 • Mellom -10 og -12 bør økt reduseres til 60 min.
 • Ved 13 minusgrader eller kaldere bør man vurdere å avlyse trening
 • Instruksjon bør begrenses til et minimum ved trening i kaldt vær
 • Vektlegg grundig og god oppvarming
 • Gjennomfør spillaktiviteter der alle spillere er involvert hele veien
 • Vurder å avslutte noe tidligere hvis man ikke klarer å holde ”grunnvarmen”
 • Ta stikkprøver på forfrysninger i ansikt, fingre og tær
 • Sørg for at spillerne kommer seg inn i varmen fortest mulig etter trening – uttøying kan for eksempel gjøres i garderoben
 • Gi spillerne beskjed om å ha med godt med tøy, og ekstra skift til etter trening
 • Drikk godt også når det er kaldt, gjerne oppvarmet drikke
Annonse fra Eliteserien: