Nye spillere (oppstart 5 åringer)

Nye kull starter opp hver høst i LSK. Vanligvis holdes det et informasjonsmøte i slutten av august og oppstart i med trening i september.

Annonse:

Her finner dere presentasjonen som gåes igjennom på oppstartsmøte (kommer)

Årgangsansvarlig for kullet velges på oppstartsmøte. De som er interessert i denne rollen bes sende en mail til [email protected] i forkant av møtet. Dette må være klart før vi drar i gang.

For å starte MÅ spiller tilhøre en av skolene Vigernes, Volla eller Kjeller, med tilhørende bostedsadresse.

Spillere som bor andre steder og går på andre skoler kan ikke starte opp i LSK. Da må man benytte seg av det tilbudet som er der man bor.

Dere kan bli medlem i klubben ved å fylle ut å sende inn dette skjema:

Innmelding i LSK

Vi kartlegger også hvilke foreldre som ønsker å være trenere og/eller lagledere på oppstartsmøte. De som er interessert i dette blir en igjen etter møtets slutt for en kjapp gjennomgang av foreldretrenerrollen og hva som skjer videre frem til laginndeling.

Vi blir enige med årgangsansvarlig og trenere om når første trening blir satt opp. De første ukene trener det nye kullet som et helt kull delt opp i mindre grupper, tilfeldig fra gang til gang. Spill og moro står i fokus. Disse ukene bruker årgangsansvarlig for kullet til å registrere spillere og fordele alle spillerne på lag/grupper. Det skal være 24-26 spiller pr. lag. Kullet skal ha et navn (f.eks. er 2011 kullet LSK ULV), lagene gruppen får i tillegg en fargekode (LSK ULV svart, LSK ULV gul).

Hvis det er nok jenter blir det et eget jentelag, som får velge sitt eget navn, er det for få jenter blir disse med på guttelagene frem til de er nok til å danne eget lag.

Lagene skal deles inn etter geografi. 3 like deler fra de ulike skolene, Volla, Vignernes og Kjeller. Det er ikke anledning for barn som bor andre steder og ikke har tilhørighet til nevnte skoler og begynne i LSK, hvis det finnes tilsvarende tilbud der de bor og går på skole.

Vanlig praksis er at alle sender årgangsansvarlig 2 ønsker om hvem de vil på lag med og da sier vi at vi oppfyller ett av de to.

Klubben dekker utstyr for 1 trener pr. femte spiller, men lagene må gjerne ha med flere engasjerte foreldre, da må ev. utstyr til disse dekkes av lagkassen.

Annonse fra Eliteserien: