Kontaktinformasjon sport

Annonse:

Utviklingssjef
Toni Ordinas

Sportslig administrativ leder i Lillestrøm Sportsklubb (6-19 år)
Vegar Frey

Årgangsansvarlig G/J 2011
Rune Åsprang

Årgangsansvarlig G/J 2012
Stefan Maric

Årgangsansvarlig G/J 2013
Synne Bakker

Årgangsansvarlig G/J 2014
Kenneth André Andersen

Årgangsansvarlig G/J 2015
Vebhav Prakash Jolly

Årgangsansvarlig G/J 2016
Daniel Glasø

Årgangsansvarlig G/J 2017
Torunn Espe

Annonse fra Eliteserien: