Breddeutvalget

Her følger en oversikt over breddeutvalget i Lillestrøm Sportsklubb. Leder er ansatt i klubben, alle andre er frivillige.

Annonse:

Utvalget møtes 1 gang pr. måned. Årgangsansvarlige på årskullene 6-12 deltar også i utvalgets møter.

Breddeutvalget

Sportslig arbeidsutvalg bredde

Arrangement

Annonse fra Eliteserien: