Breddeutvalget

Her følger en oversikt over breddeutvalget i Lillestrøm Sportsklubb. Leder er ansatt i klubben, alle andre er frivillige.

Annonse:

Utvalget møtes 1 gang pr. måned. Årgangsansvarlige på årskullene 6-12 deltar også i utvalgets møter.

Breddeutvalget

Sportslig arbeidsutvalg bredde

 • Mads André Ringvold
  Sportslig leder bredde
  E-post
  [email protected]
 • Vegar Frey
  Leder sport jenteakademi
  E-post
  [email protected]
 • Toni Ordinas
  Utviklingssjef LSK Akademiet
  E-post
  [email protected]
 • Oscar Killingmoe
  Sportsadmin LSK Akademiet
 • Tina Veitsle Skarpsno
  Adm. leder bredde
 • Kenneth Andersen
  Årgangsansvarlig 2014
 • Vebhav Jolly
  Årgangsansvarlig 2015
 • Stefan Maric Veum
  Årgangsansvarlig 2012
 • Daniel Glasø
  Årgangsansvarlig 2016

Annonse fra Eliteserien: