Slik organiseres nå bredden i LSK

Etter årsmøte tidligere i år og ansettelsen av administrativ leder i LSK Bredde, har vi nå landet hvordan vi organiserer utvalgene tilknyttet driften av bredden.

Annonse:

Tina Veitsle Skarpsno er ansatt som administrativ leder i LSK Bredde. Frivillige ressurser tilsettes av breddeutvalget. Organiseringen av bredden er lagt frem for styret og godkjent. Noen roller avsluttes nå, mens andre kommer til. Ubesatte roller jobber vi videre med å fylle.

De som nå trer ut av utvalget er Åse Hansen, Espen Hoftvedt og Magne Vårvik.
Vi takker for engasjementet og innsatsen deres.

En spesiell takk rettes til Åse som har vært primus motor for både kiosker på åråsen, turneringer og kiosk i LSK Hallen/Stadion. LSK hadde ikke vært det samme uten Åse i alle disse årene hun har vært med. 

Fremover skilles sport og administrasjon i 2 utvalg, i tillegg til de underutvalgene vi har. Dette for å bruke tiden til alle frivillige mer effektivt og samtidig få mer ut av møtene og arbeidet i utvalgene.

Breddeutvalget består da av:
Adm. leder (Tina Veistle Skarpsno)
Nestleder (Henning Borgersen)
Fair Play/Trygge rammer (Christopher Bone)
Baner og anlegg (Andre Myklebust)
Økonomi (Anette Richardsen)
Sport (Vegar Frey)
Dommeransvarlig (Eddie Dysterud)
Utstyr (dekkes av leder)

Breddeutvalget vil møtes 1.gang pr. mnd.

Sportslig arbeidsutvalg består av:
Leder (Vegar Frey)
Sport og trenerveileder G11-12 (Thomas Flaten)
Akademi/Utvikling (Toni Ordinas/Oscar Killingmo)
Jenteansvarlig (Ane Heia)
Keeperansvarlig (Konrad Kaputsa)
Trenerveileder/koordinator 6-10år (ubesatt)
Hovedtrener/Årgangsansvarlig på kullene i barnefotballen.
Adm. leder bredde har møterett i alle møter.

Sport vil møtes hver andre måned.

Så har vi egne utvalg for kiosk og turnering.
 

Annonse fra Eliteserien: