Oppstart for barn født i 2018

Høsten 2023 starter vi opp fotball for barna som er født i 2018.

Annonse:

Oppstartsmøte

Avholdes tirsdag 26. september 2023. Klokka 19:00.

Sted: På Åråsen konferansesenter (inngang på Åråsen ovenfor Meny, ved siden av Apoteket)

Årgangsansvarlig

En forutsetning for oppstart er at vi får på plass en årgangsansvarlig for det nye årskullet. Årgangsansvarlig blir bindeleddet mellom klubben og kullet og får ansvar for den overordnede organiseringen av barna i starten, samt inndeling av grupper etc.
Spørsmål rundt rollen og hva det innebærer kan dere sende til [email protected].

For å starte MÅ spiller være født i 2018, og tilhøre en av skolene Vigernes, Volla eller Kjeller, med tilhørende bostedsadresse.

Spillere som bor andre steder og går på andre skoler kan ikke starte opp i LSK. Da må man benytte seg av det tilbudet som er der man bor.

Dere kan bli medlem i klubben ved å fylle ut å sende inn dette skjema:

Innmelding i LSK

Velg Aktiv Medlem og gruppen MIX2018

Vi er avhengig av nok foreldretrenere, dere som ønsker å bidra som dette, blir igjen siste del av oppstartsmøte, for litt ekstra info og registrering.

Vi har oppstart i oktober hvis årgangsansvarlig og nok trenere er på plass.

Alternativ oppstart blir i januar.

Gruppeinndeling

Vi deler barna inn i treningsgrupper før vi går inn i LSK hallen for vinteren.

Gruppe størrelse er ca 36 spillere pr gruppe. Eget jentelag om det er nok jenter. Når gruppene skal deles inn får alle anledning til å sende inn 2 ønsker om medspillere, vi oppfyller min. 1 av de. Ellers settes gruppene sammen med ca like mange fra hver skole/område (Vigernes, Volla og Kjeller).

Annonse fra Eliteserien: