LSK sitt kioskutvalg søker frivillige!

Vi i kioskutvalget har ansvar for å organisere kioskdugnad på alle Eliteseriekamper på Åråsen fra seriestart i april til serieslutt i november. Nå trenger vi flere engasjerte mennesker. Bli med på laget!

Annonse:

Vi drifter i tillegg, pr. dags dato, kiosken i LSK-hallen når det er aktivitet der både i ukedager og helger. Vi har også ansvar for organisering av dugnadspersonell på breddeavdelingens cuper ca. 2-4 hvert år (2 på våren og 2 på høsten) og turneringer.

Vi i kioskutvalget møtes minimum 4 ganger pr. år, men oftere ved behov som gjerne er i forkant av turneringer/cuper og før/etter seriestart i Eliteserien.

Kioskutvalget består av en kioskansvarlig, som for tiden også er administrativ leder for breddeavdelingen, økonomiansvarlig for breddeavdelingen og 4 medlemmer. Vi ønsker nå å utvide kioskutvalget og søker nå 4 medlemmer.

Kontakt Tina Veitsle Skarpsno

Oppgavene er forskjellige, men i hovedsak er det dette vi gjør i praksis:

Før kampdag/turnering/cup

  • Sjekk av varebeholdning
  • Bestilling og mottak av varer
  • Sjekke kiosker og lage liste over hva som mangler til tilbringere

På kampdag

  • Møte opp ca. 6-4 timer før kampstart for å ordne i stand kiosker sammen med tilbringere
  • Ta imot dugnadsgjengen som kommer 2 timer før kampstart.
  • Gå runder i kioskene for å se at alt fungerer og være tilgjengelig

Etter kamp/kampdag

  • Gå runder og sjekke i kioskene at stikkontakter er dratt ut og at det er rent og ryddig
  • Ta imot oppgjøret fra kioskene og levere til kioskansvarlig
Annonse fra Eliteserien: