Øie Eiendomsutvikling AS

ØIE Eiendomsutvikling AS skal utvikle attraktive bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus.

Om Øie Eiendomsutvikling AS

ØIE Eiendomsutvikling AS skal utvikle attraktive bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus. Selskapet eier, utvikler, erverver og selger eiendommer for langsiktig verdiskapning- alene eller sammenmed utvalgte partnere.

ØIE Eiendomsutvikling AS forvalter en samlet eiendomsmasse på ca. 20.000 m2 som er eid gjennom flere datterselskaper, og har i tillegg en stor portefølje av utviklingseiendommer, blant annet gjennom eierskapet i Lillestrøm Delta AS.

Om Øie eiendomsutvikling

  • Partnernivå: Gullpartner

  • Besøkadresse: Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm

  • Webadresse: www.oie-e.no

  • Telefon: 917 47 262