Læreplassjegerne

Vi jobber med å finne læreplasser til alle som trenger det, og gleder oss over at stadig flere bedrifter ser nytten og verdien av å ta inn lærlinger. NHOs kompetansebarometer viser at hele 46 prosent av NHO-bedriftene rekrutterer den kompetansen de trenger ved å ansette lærlinger.

FAKTA