IAM Insurance AS

IAM Insurance AS startet sin virksomhet som et forsikringsmeglerforetak. Forsikringsmegling er nå solgt ut til Pareto Forsikringsmegling, og IAM vil fra 2018 være et rent garantiselskap.

Om IAM Insurance AS

IAM Insurance AS startet sin virksomhet som et forsikringsmeglerforetak. Forsikringsmegling er nå solgt ut til Pareto Forsikringsmegling, og IAM vil fra 2018 være et rent garantiselskap.

IAM Insurance AS er et ungt selskap (Etab. 2015) i sterk vekst. Vi består av personer med betydelig erfaring og lang fartstid fra forsikring, bank og forretningslivet som har sterk lidenskap for faget.

IAM har utviklet fasiliteter innen garantiforsikringer med samarbeidspartnere i det internasjonale forsikringsmarkedet.

Vi tilbyr følgende garantier:

- §12 og §47 i henhold til bustadoppføringslova

- byggherre, entreprenørgarantier og påkrav/rekkefølge garantier i henhold til Norsk Standard-kontrakter

- Betalingsgarantier

- Forskuddsgarantier

- Husleiegarantier (Næringsbygg)

- Løyvegarantier (Transport)

Garantier frigjør kapital og sikrer trygghet.

IAM arbeider kontinuerlig med å utvikle virksomheten med fokus på Kunder, Lønnsomhet, Etikk og Medarbeidere.

Om IAM Insurance AS

  • Partner siden: 2016

  • Partnernivå: Bronsepartner

  • Bransje: Forsikring

  • Besøkadresse: Rådhusgata 23B, 0158 Oslo

  • Postadresse: Rådhusgata 23B, 0158 Oslo

  • Webadresse: https://www.iam.no/hjem

  • Telefon: +47 23 100 900