Felleskjøpet Agri SA

FAKTA

  • Partner siden: 2020

  • Partnernivå: Sølvpartner

  • Bransje: Fôr- og såvårer, landbruksmaskiner og -redskaper

  • Besøkadresse: Depotgata 22, 2000 Lillestrøm

  • Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105 Oslo

  • Webadresse: https://www.felleskjopet.no/

  • Telefon: 72 50 50 50