Bonus Norway AS

Bonus Workwear har over 20 års erfaring som leverandør til norsk næringsmiddell-industri og lokale bedrifter.

Om Bonus Norway AS

Bonus workwear tilbyr et bredt sortiment innen personalutstyr og spennende firmaprofilering . Med rasjonell drift fra vårt lager og kontor på Fetsund skreddersyr vi produkt-løsninger og leveringsservice til våre kunder. Vi tar sikte på at ditt firma vil spare penger og tid på å velge oss som din leverandør på arbeidstøy, vernesko, verneutstyr, firmaprofilering og merkevare/motivasjonsprodukter.

Om Bonus Norway AS

  • Partner siden: 2018

  • Partnernivå: Bronsepartner

  • Bransje: Arbeidsklær

  • Besøkadresse: Rovenveien 125, 1900 Fetsund

  • Postadresse: Postboks 97, 1901 Fetsund

  • Webadresse: https://bonusnorway.no/

  • Telefon: 91 56 50 99