Avonova

Avonova er Nordens største leverandør av bedriftshelsetjenester.

Om Avonova

Vi arbeider ut fra forståelsen om at tilfredse og engasjerte medarbeidere skaper en mergevinst for alle virksomheter. Arbeidstakere som trives på jobb yter mer, bidrar mer og strekker seg lengre for at virksomheten skal nå sine mål. Et godt arbeidsmiljøarbeid er en sentral faktor for å oppnå dette, og er dermed en viktig del av enhvers virksomhets HMS-arbeid.

Vi tilbyr en alt-i-ett-løsning som sikrer at du har full kontroll på alle lovkrav rundt bedriftens HMS-arbeid, at du får engasjerte medarbeidere og at bedriften fremstår som en profesjonell arbeidsgiver. Kort fortalt hjelper vi deg å ta vare på dine ansatte i alle deler av arbeidsforholdet helt fra de er nyansatt til de en gang slutter.

FAKTA

  • Partner siden: 2021

  • Partnernivå: Bronsepartner

  • Bransje: Bedriftshelsetjeneste

  • Besøkadresse: Fritzøe Brygge 1, 3264 Larvik

  • Postadresse: Postboks 13 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik

  • Webadresse: https://www.avonova.no/