Hva er Action Now?

LSK tar samfunnsansvar og setter fokus på bærekraft. Vi initierer til samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter for å løfte fram FNs bærekraftsmål.

Annonse:

LSK er mer enn bare en fotballklubb og har gjennom våre verdier vist at vi er en samlende faktor for hele regionen. Vi ønsker å ta samme rolle i forbindelse med bærekraft og samle sentrale aktører.

Action Now tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål.

LSK sine overordnede mål for Action Now er:

1. Øke kunnskap om bærekraft

2. Bidra til et sterkere lokalsamfunn gjennom samarbeid

3. Inspirere til handling - Action Now

LSK ønsker å være en pådriver for en bærekraftig utvikling og gjennom samarbeid i Action Now får partnerne et unikt nettverk, samt deltagelse i en handlingsorientert og faglig prosess med bærekraftig strategi og forretningsutvikling.

Ønsker din bedrift eller organisasjon mer informasjon eller å delta i Action Now?

Ta kontakt med daglig leder i LSK, Robert Lauritsen.
[email protected]

Annonse fra Eliteserien: