Vinter på Åråsen

Innkalling til Årsmøte

Årets årsmøte avholdes på Åråsen Konferansesenter 28/2 kl 18:00

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på lsk.no senest 21. februar. Dette kan også hentes i resepsjonen på Åråsen Konferansesenter.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 14. februar. Forslag kan sendes til: styret@lsk.no

For å kunne delta på årsmøte må du ha betalt medlemskontingent for 2017. Har du enda ikke betalt kan du betale tilsendt faktura eller sende en forespørsel om innmelding til medlem@lsk.no.

Annonse fra Eliteserien: