Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes tirsdag 28. februar kl 18:00 på Åråsen Konferansesenter

Lillestrøm Sportsklubb avholder årsmøtet tirsdag 28. februar kl 18:00 på Åråsen Konferansesenter.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, regnskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på lsk.no senest 21. februar. Dette kan også hentes i resepsjonen på Åråsen Konferansesenter.

Årsberetningen kan lastes ned her

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 14. februar. Forslag kan sendes til: styret@lsk.no

Valg av styremedlemmer

Fire av styrets medlemmer er på valg. Owe Halvorsen, Odd Iver Pellfoch og Per Christian Eidesvik ønsker ikke gjenvalg. Valgkommitéen har levert følgende innstilling til nye styremedlemmer:

  • Morten Kokkim (styreleder, ny)
  • Nordis Vik Olausson (styremedlem, gjenvalg)
  • Jo Henning Espevalen (styremedlem, ny)
  • Trond Kristian Andreassen (styremedlem, ny)

Annonse fra Eliteserien: