LSK-hallen - booking

LSK-hallen-flyfoto-AN-2

Kontaktperson for utleie av hallen:

lsk@lsk.no

Gjelder det kamper og treninger i hall, uteanlegg og kunstgress for LSKs lag - kontakt:
Espen Søgård - espen@lsk.no


Her finner du ukeplanen for LSK-Hallen og Kunstgressbanen

Oppdateringen er ute av drift på grunn av ny nettside. Vil komme tilbake med oversikt når dette lar seg gjøre.


Ønsker om å leie LSK-Hallen rettes til lsk@lsk.no


Innhold

 • Ukeplaner
 • Prisliste (1/10-12 -30/4-13)
 • Prisliste (1/5-11 - 30/9-11)
 • Retningslinjer
 • Branninstruks
 • Branninstruks for ansvarlig leietager
 • Ordensregler

 

Prisliste LSK-HALLEN og kunstgressbane  (dag og kveld)  NB! Vinterpriser
Gjelder for perioden 1/10-12- 30/4-13

LSK-HALLEN - (priser pr. time)

 
                   Lag utenfor    Eksterne    LSK elite      LSK UA         Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       

Full bane        2.850,-          2.750,-          2.400,-         2.400,-        2.850,-    1.400,-

60x68m         2.000,-           1.950,-          1.750,-         1.750,-

40x68m         1.500,-           1.450,-          1.200,-         1.200,-

23x40m           800,-               750,-             550,-            550,-

Utleie Helger til kamper
7’er fotball 08:00 – 11:00 Priser som hverdager
11’er fotball 11:00 – 22:00 To timers økter kr. 6.500,-
Dersom det ikke går kamper, leies hallen ut til ordinære priser

Utleie av hele hallen pr. døgn
Eksterne kr. 36.000,- pr. døgn
Egen klubb kr. 33.000,- pr. døgn
Eventuelle ekstra kostnader forbundet med arrangementet kommer i tillegg. (Avtales på forhånd).
Utleier har rett til alle publikumsinntekter og salgsinntekter dersom annet ikke avtales spesielt.
Lag utenfor Skedsmo kan bli belastet med kr. 50,- pr. økt i garderobeavgift.

LSK-Kunstgress Dag og kveld - (priser pr. time)

                  
  Lag utenfor    Eksterne    LSK elite    LSK UA             Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       

Full bane         1.300,-            1.300,-      900,-        550,-             1.000,-     1.100,-

60x68m            750,-               750,-          0,-          350,-                600,-         650,-

 


Prisliste LSK-HALLEN og kunstgressbane  (dag og kveld)  NB! Sommerpriser
Gjelder for perioden 1/5-11 - 31/9-11

LSK-HALLEN - (priser pr. time)

 
                   Lag utenfor    Eksterne    LSK elite      LSK UA         Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       

Full bane        1.350,-          1.350,-          1.200,-         1.200,-        1.350,-     700,-

60x68m            950,-             925,-             875,-            875,-

40x68m            700,-             650,-             600,-            600,-

23x40m *           325,-             325,-             275,-            275,-

* LSK-Hallen leier i sommerhalvåret ikke ut småbaner (23x40 m) enkeltvis. Det må være minst 3 småbaner for at leie er mulig. 


Utleie Helger til kamper
7’er fotball 08:00 – 11:00 Priser som hverdager
11’er fotball 11:00 – 22:00 To timers økter kr. 3.250,-
Dersom det ikke går kamper, leies hallen ut til ordinære priser

Utleie av hele hallen pr. døgn
Eksterne kr. 17.500,- pr. døgn
Egen klubb kr. 16.250,- pr. døgn
Eventuelle ekstra kostnader forbundet med arrangementet kommer i tillegg. (Avtales på forhånd).
Utleier har rett til alle publikumsinntekter og salgsinntekter dersom annet ikke avtales spesielt.
Lag utenfor Skedsmo kan bli belastet med kr. 50,- pr. økt i garderobeavgift.

LSK-Kunstgress Dag og kveld - (priser pr. time)


                  
  Lag utenfor    Eksterne    LSK elite    LSK UA             Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       

Full bane           650,-              650,-            500,-         300,-            650,-        500,-

60x68m             375,-             375,-           300,-          200,-            375,-        300,-

 


Instrukser
Skedsmo Storhall AS leier bort følgende eiendom: LSK-HALLEN

1. Avgift og banestørrelse
Se prisliste 
Dersom bruker ikke benytter seg av bestilte timer må bruker fortsatt betale leien i sin helhet.

2. Oppvarming og lys.
Lokalene leies med den faste belysning. Termostatstyrt oppvarming minimum 8` Celsius.

3. Renhold.
Alt renhold skal ordnes av Skedsmo storhall. Ved bruk av en enkelt dag eller kveld inngår rengjøring i avtalen. Bruker er ansvarlig for den del som avtales skal være ryddet ved endt treningsøkt/kamp. Ved lengre tids bruk eller ved spesielle arrangement som forlanger ekstra renhold, skal rengjøringen betales av Bruker. Snus og tyggegummi er ikke forenlig med kunstgress og er derfor forbudt.

4. Garderober.
Utleier kan sørge for garderober. Garderober finnes i Skedsmohallen vis a vis LSK–HALLEN.

5. Billettsalg.
LSK-HALLEN har alle rettigheter.

6. Montasjer.
Bruker kan ikke, uten tillatelse av LSK-HALLEN, foreta montasjer for elektrisk energi eller liknende.
Montasjer og demontering skjer for brukers regning, etter nærmere avtale.

7. Ordensvern.
Utleier sørger for nødvendig ordensvern. Ved større arrangementer hvor det kreves brann og politioppsyn må Bruker bære utgiftene til dette.

8. Arrangement.
Trening og liknende må vike for annet arrangement.
Bruker skal ha minimum 21 dagers varsel. Avgift for gjeldende tid skal betales i sin helhet tilbake til leietager. Bruker forplikter seg for hele perioden som står oppført på første side.

9. Salgsrettigheter
LSK-HALLEN innehar alle rettigheter.

10. LSK-HALLENS ansvar.
Storhallens ansvar er begrenset til det vanlige som eier og drifter. Når det gjelder utendørs ansvar, har LSK-HALLEN intet sådant ut over vanlig gårdeiers ansvar rundt bygningen. Uforutsette hendinger, som hindrer LSK-HALLEN i å overholde forpliktelsene som avtalt i denne kontrakt, fritar LSK-HALLEN for ethvert økonomisk ansvar overfor brukeren. (Force majeure.)

11. Brukers ansvar.
Bruker er ansvarlig for enhver skade som i forbindelse med avtalen blir påført bygning, lokaler eller inventar, eller uteområdet.

12. Utelukkelse fra anleggene.
Bruker som unnlater å betale skyldig avtalebeløp innen fristens utløp, kan utelukkes fra anleggene inntil skyldig beløp er innbetalt. Styret for LSK-HALLEN innehar fullmakt til å iverksette sådanne tiltak.

13. Reklame.
Reklame i noen form tillates ikke uten LSK-HALLENS samtykke.

14. kontrakten.
Kontrakten skal skrives ut og undertegnes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.
Branninstruks

Eiendommens navn:
Skedsmo storhall / LSK-HALLEN

Gitt med hjemmel i brannlovens §§ 23 og 25 med tilhørende forskrifter.
Ansatte og brukere (leietagere) skal være kjent med:


Hvordan brannvesenet varsles
Hvor slokkeredskap er plassert.
Rømningsveier og nødutganger

BRANNVESENETS TELEFON 110

Regler ved brann
Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart. Leietagerens ansvarlige (trener / lærer ol.) har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår rolig og velorganisert

Møteplass ved evakuering er Gressbanen utenfor hallen
Brannen forsøkes slokkes med hallens slukkeredskap.

Kjell Hulby
Driftssjef


Branninstruks for ansvarlig leietager

Eiendommens navn:
Skedsmo storhall / LSK-Hallen


Ha ansvaret for at alle leietagers deltagere i aktivitet i Skedsmo storhall / LSK-Hallen har satt seg inn i den allmenne branninstruks.
Kjenne rømningsveiene i Skedsmo storhall / LSK-Hallen, og påse et disse ikke blokkeres.
Kunne benytte de slokkemidler som finnes i Skedsmo storhall / LSK-Hallen.
Påse at slukkemateriell ikke blokkeres.
Ha oversikt over hvor mange det er inne i hallen.

Kjell Hulby
Driftssjef 

Ordensregler

Korridorer, friarealer i bygningen og utganger skal være frie og ryddige

Alle dører i rømningsveier skal være utstyrt med låsvrider innvendig, alternativt automatisk åpning ved brannalarm

Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l.

Feil og mangler ved branndører, og ledelys skal straks meldes til ansvarshavende

Feil, mangler og uregelmessigheter ved det elektriske anlegget skal straks meldes til ansvarshavende.

Vifteovner skal kun brukes under tilsyn.

Elektriske maskiner, apparater og utstyr skal slås av etter bruk og alltid ved dagens slutt.

Ta ut kaffetraktere og andre el. apparater som vannkokere og kaffetraktere når de ikke er i bruk.

Slå av PC, kopimaskiner og andre lignende innretninger ved arbeidstidens slutt.

Blinkende lysrør er en potensiell brannfare, må skiftes omgående.

Søppel skal ikke ligge å flyte. Skal samles på fastsatt plass og tømmes regelmessig.

Stearinlys skal kun brennes under tilsyn i ubrennbar lysestake og uten pyntemansjett og aldri i juledekorasjoner.

Røyking er forbudt i bygninger

HUSK:
Brannfaren lurer overalt 24 timer i døgnet. Derfor må vi alle til enhver tid opptre våkent og være bevist på denne faren.
Generell god orden bidrar til bedre sikkerhet mot brann.
Enhver plikter å vite hva han/hun skal gjøre i en brannsituasjon
ALLARMERE – REDDE – SLOKKE.

Lillestrøm 16/4-08
Kjell Hulby
Driftssjef

andersson-aafk-lsk-130513-Marius-Simensen.jpg
Siste nytt
Gleder seg til å spille foran Kanari-fansen i 2015
Johan Andersson ser frem til å spille for LSK også i 2015
Torgeir Bjarmann
Siste nytt
Bjarmann godt fornøyd med å ha signert Andersson
Torgeir Bjarmann er godt fornøyd med at Johan Andersson signerte ny kontrakt med LSK
Johan Andersson signerer ny kontrakt
Siste nytt
Johan Andersson har signert ny kontrakt med LSK
Midtbanemotoren skal spille i gult og svart også i 2015
Årsmøte - LSK Kvinner
Siste nytt
Årsmøte i LSK Kvinner FK
Årsmøte 2015

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer

Gleder seg til å spille foran...

Bjarmann godt fornøyd med å h...

Johan Andersson har signert ny kontrakt...

Årsmøte i LSK Kvinner FK

Årsmøte i LSK

Riise er godt fornøyd

Mest lest
Vi kan bli enda bedre i år!
Arnold Origi mener LSK kan bli enda bed...
Åpner borte mot Haugesund
Spilleplanen for Tippeligaen 2014 er kl...
Sesongkort på billigsalg
-En drøm å få spille for LSK
- Endelig er Tommy på plass igjen

Kamper

Se alle
 • Treningskamp

  hjemme, 21 februar 2015 - 14:00

  Lillestrøm

  26d 10:50:50

  Lillestrøm
 • Treningskamp

  hjemme, 28 februar 2015 - 14:00

  Lillestrøm

  33d 10:50:50

  Lillestrøm
 • Treningskamp

  hjemme, 07 mars 2015 - 00:00

  Lillestrøm

  39d 20:50:50

  Lillestrøm
 • Treningskamp

  borte, 21 mars 2015 - 16:00

  Odd

  54d 12:50:50

  Odd
 • tippe ligaen

  hjemme, 06 april 2015 - 18:00

  Lillestrøm

  70d 13:50:50

  Lillestrøm
 • tippe ligaen

  borte, 12 april 2015 - 18:00

  Aalesund

  76d 13:50:50

  Aalesund
 • tippe ligaen

  borte, 28 september 2014 - 15:30

  Stabæk

  2

  -

  Stabæk

  0

 • tippe ligaen

  hjemme, 03 oktober 2014 - 19:00

  Lillestrøm

  0

  -

  Lillestrøm

  2

 • tippe ligaen

  borte, 19 oktober 2014 - 15:30

  Strømsgodset

  2

  -

  Strømsgodset

  1

 • tippe ligaen

  hjemme, 26 oktober 2014 - 18:00

  Lillestrøm

  4

  -

  Lillestrøm

  1

 • tippe ligaen

  hjemme, 02 november 2014 - 18:00

  Lillestrøm

  4

  -

  Lillestrøm

  0

 • tippe ligaen

  borte, 09 november 2014 - 18:00

  Sarpsborg 08

  3

  -

  Sarpsborg 08

  2

Partnere