LSK-hallen - booking

LSK-hallen-flyfoto-AN-2

Kontaktperson for utleie av hallen:

Gjelder det kamper og treninger i hall, uteanlegg og kunstgress for LSKs lag - kontakt:

Espen Søgård - espen@lsk.no


Her finner du ukeplanen for LSK-Hallen og Kunstgressbanen

Oppdateringen er ute av drift på grunn av ny nettside. Vil komme tilbake med oversikt når dette lar seg gjøre.


Ønsker om å leie LSK-Hallen rettes til lsk@lsk.no


Innhold

  • Ukeplaner
  • Prisliste 
  • Retningslinjer
  • Branninstruks
  • Branninstruks for ansvarlig leietager
  • Ordensregler

 

Prisliste LSK-HALLEN og kunstgressbane  (dag og kveld)  NB! Vinterpriser
Gjelder for perioden 1/1-16- 30/4-16

LSK-HALLEN - (priser pr. time)

 
                   Dagtid        Kveldstid
                    06 - 16           16 - 23       


Full bane        2.500,-          2.950,-

60x68m          1.850,-          2.100,-

40x68m          1.300,-          1.600,-

23x40m             700,-              900,-

Utleie Helger til kamper

To timer økter kr. 7000,-

Dersom det ikke går kamper, leies hallen ut til ordinære priser

Utleie av hele hallen pr. døgn

Vinter kr. 38.000,- pr. døgn

Eventuelle ekstra kostnader forbundet med arrangementet kommer i tillegg. (Avtales på forhånd).
Utleier har rett til alle publikumsinntekter og salgsinntekter dersom annet ikke avtales spesielt.
Lag utenfor Skedsmo kan bli belastet med kr. 50,- pr. økt i garderobeavgift.

LSK-Kunstgress Dag og kveld - (priser pr. time)

                  
  Lag utenfor    Eksterne    LSK elite    LSK UA             Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       


Full bane         1.300,-            1.300,-      900,-        550,-             1.000,-     1.100,-

60x68m            750,-               750,-          0,-          350,-                600,-         650,-

 


Prisliste LSK-HALLEN og kunstgressbane  (dag og kveld)  NB! Sommerpriser
Gjelder for perioden 1/5-16 - 31/9-16

LSK-HALLEN - (priser pr. time)

                    Dagtid        Kveldstid
                    06 - 16           16 - 23       


Full bane        1.300,-          1.450,-

60x68m             950,-          1.050,-

40x68m             700,-             800,-

23x40m             400,-              600,-

Utleie helger til kamper

To timer økter kr. 4000,-

Dersom det ikke går kamper, leies hallen ut til ordinære priser

Utleie av hele hallen pr. døgn

Sommer kr. 19.500,- pr. døgn

Eventuelle ekstra kostnader forbundet med arrangementet kommer i tillegg. (Avtales på forhånd).
Utleier har rett til alle publikumsinntekter og salgsinntekter dersom annet ikke avtales spesielt.
Lag utenfor Skedsmo kan bli belastet med kr. 50,- pr. økt i garderobeavgift.

LSK-Kunstgress Dag og kveld - (priser pr. time)


                  
  Lag utenfor    Eksterne    LSK elite    LSK UA             Bedrift    Akademiet
                    Skedsmo        Skedsmo       


Full bane           650,-              650,-            500,-         300,-            650,-        500,-

60x68m             375,-             375,-           300,-          200,-            375,-        300,-

 


Instrukser
Skedsmo Storhall AS leier bort følgende eiendom: LSK-HALLEN

1. Avgift og banestørrelse
Se prisliste 
Dersom bruker ikke benytter seg av bestilte timer må bruker fortsatt betale leien i sin helhet.

2. Oppvarming og lys.
Lokalene leies med den faste belysning. Termostatstyrt oppvarming minimum 8` Celsius.

3. Renhold.
Alt renhold skal ordnes av Skedsmo storhall. Ved bruk av en enkelt dag eller kveld inngår rengjøring i avtalen. Bruker er ansvarlig for den del som avtales skal være ryddet ved endt treningsøkt/kamp. Ved lengre tids bruk eller ved spesielle arrangement som forlanger ekstra renhold, skal rengjøringen betales av Bruker. Snus og tyggegummi er ikke forenlig med kunstgress og er derfor forbudt.

4. Garderober.
Utleier kan sørge for garderober. Garderober finnes i Skedsmohallen vis a vis LSK–HALLEN.

5. Billettsalg.
LSK-HALLEN har alle rettigheter.

6. Montasjer.
Bruker kan ikke, uten tillatelse av LSK-HALLEN, foreta montasjer for elektrisk energi eller liknende.
Montasjer og demontering skjer for brukers regning, etter nærmere avtale.

7. Ordensvern.
Utleier sørger for nødvendig ordensvern. Ved større arrangementer hvor det kreves brann og politioppsyn må Bruker bære utgiftene til dette.

8. Arrangement.
Trening og liknende må vike for annet arrangement.
Bruker skal ha minimum 21 dagers varsel. Avgift for gjeldende tid skal betales i sin helhet tilbake til leietager. Bruker forplikter seg for hele perioden som står oppført på første side.

9. Salgsrettigheter
LSK-HALLEN innehar alle rettigheter.

10. LSK-HALLENS ansvar.
Storhallens ansvar er begrenset til det vanlige som eier og drifter. Når det gjelder utendørs ansvar, har LSK-HALLEN intet sådant ut over vanlig gårdeiers ansvar rundt bygningen. Uforutsette hendinger, som hindrer LSK-HALLEN i å overholde forpliktelsene som avtalt i denne kontrakt, fritar LSK-HALLEN for ethvert økonomisk ansvar overfor brukeren. (Force majeure.)

11. Brukers ansvar.
Bruker er ansvarlig for enhver skade som i forbindelse med avtalen blir påført bygning, lokaler eller inventar, eller uteområdet.

12. Utelukkelse fra anleggene.
Bruker som unnlater å betale skyldig avtalebeløp innen fristens utløp, kan utelukkes fra anleggene inntil skyldig beløp er innbetalt. Styret for LSK-HALLEN innehar fullmakt til å iverksette sådanne tiltak.

13. Reklame.
Reklame i noen form tillates ikke uten LSK-HALLENS samtykke.

14. kontrakten.
Kontrakten skal skrives ut og undertegnes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.
Branninstruks

Eiendommens navn:
Skedsmo storhall / LSK-HALLEN

Gitt med hjemmel i brannlovens §§ 23 og 25 med tilhørende forskrifter.
Ansatte og brukere (leietagere) skal være kjent med:


Hvordan brannvesenet varsles
Hvor slokkeredskap er plassert.
Rømningsveier og nødutganger

BRANNVESENETS TELEFON 110

Regler ved brann
Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart. Leietagerens ansvarlige (trener / lærer ol.) har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår rolig og velorganisert

Møteplass ved evakuering er Gressbanen utenfor hallen
Brannen forsøkes slokkes med hallens slukkeredskap.

 

Terje Hveding
Driftssjef


Branninstruks for ansvarlig leietager

Eiendommens navn:
Skedsmo storhall / LSK-Hallen


Ha ansvaret for at alle leietagers deltagere i aktivitet i Skedsmo storhall / LSK-Hallen har satt seg inn i den allmenne branninstruks.
Kjenne rømningsveiene i Skedsmo storhall / LSK-Hallen, og påse et disse ikke blokkeres.
Kunne benytte de slokkemidler som finnes i Skedsmo storhall / LSK-Hallen.
Påse at slukkemateriell ikke blokkeres.
Ha oversikt over hvor mange det er inne i hallen.

Terje Hveding
Driftssjef 

Ordensregler

Korridorer, friarealer i bygningen og utganger skal være frie og ryddige

Alle dører i rømningsveier skal være utstyrt med låsvrider innvendig, alternativt automatisk åpning ved brannalarm

Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l.

Feil og mangler ved branndører, og ledelys skal straks meldes til ansvarshavende

Feil, mangler og uregelmessigheter ved det elektriske anlegget skal straks meldes til ansvarshavende.

Vifteovner skal kun brukes under tilsyn.

Elektriske maskiner, apparater og utstyr skal slås av etter bruk og alltid ved dagens slutt.

Ta ut kaffetraktere og andre el. apparater som vannkokere og kaffetraktere når de ikke er i bruk.

Slå av PC, kopimaskiner og andre lignende innretninger ved arbeidstidens slutt.

Blinkende lysrør er en potensiell brannfare, må skiftes omgående.

Søppel skal ikke ligge å flyte. Skal samles på fastsatt plass og tømmes regelmessig.

Stearinlys skal kun brennes under tilsyn i ubrennbar lysestake og uten pyntemansjett og aldri i juledekorasjoner.

Røyking er forbudt i bygninger

HUSK:
Brannfaren lurer overalt 24 timer i døgnet. Derfor må vi alle til enhver tid opptre våkent og være bevist på denne faren.
Generell god orden bidrar til bedre sikkerhet mot brann.
Enhver plikter å vite hva han/hun skal gjøre i en brannsituasjon
ALARMERE – REDDE – SLOKKE.


 

Simen Kind Mikalsen mot Start
Siste nytt
Promo før runde 28
Lillestrøm - Start søndag kl 18:00
Arild Sundgot
Siste nytt
Sesongens siste kamp for LSK2
Lillestrøm2 - Hallingdal kl 16:00 i LSK-hallen
Kammplakat Start 650x229
Siste nytt
Vær tidlig ute på søndag
Gratis inngang for alle på Lillestrøm - Start
Kammplakat Start 650x229
Siste nytt
Søndag trenger vi DEG på tribunen
Gratis inngang for alle. DNB betaler billetten.

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer

Kamper

Se alle

Promo før runde 28

Sesongens siste kamp for LSK2

Vær tidlig ute på søndag

Søndag trenger vi DEG på tribunen

Gratis inngang på Åråsen søndag

Så glade blir man av å slå Brann

Mest lest
Vi kan bli enda bedre i år!
Arnold Origi mener LSK kan bli enda bed...
Åpner borte mot Haugesund
Spilleplanen for Tippeligaen 2014 er kl...
Sesongkort på billigsalg
-En drøm å få spille for LSK
- Endelig er Tommy på plass igjen

Partnere